Červen 2008

názory na mámu

28. června 2008 v 10:51 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
Miminko bez mámy nemůže existovat.

Batole skoro nepřežije, když jde máma vynést koš a jeho nechá pět minut samotného v ohrádce.

Prvňák se nemůže dočkat, až ho máma vyzvedne z družiny.

Dvanáctilété ditě si oddychne, když jde máma večer do kina a ono může být doma samo.

Patnáctileté dítě trpí, když ho matka políbí na jeho narozeniny.

Dvacetileté dítě s radostí odjíždí mimo domov na jakkoli dlouhou dobu.

Třicetileté dítě mámu navštěvuje tak často, jak často potřebuje přispět do jeho rodinného rozpočtu.

Padesátileté dítě se usadavě rozpláče, když už tu matka náhle není ......

moderní školní řád

28. června 2008 v 10:50 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
1. V sychravých dnech chodí student do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými anekdotami.
2. Do školy chodí kdy chce, nejlépe ve vyučování.
3. Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví student lehkým kývnutím hlavy a sundá nohy ze stolu.
4. Ze třídy odchází student libovolně.
5. Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty.
6. Není-li student spokojen s výsledkem a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky. Nehvízdá však na prsty, aby nevzbudil spící spolužáky.
7. Osoby, které potká na chodbách, pozdraví hlasitým "Čau". Zásadně se nepřezouvá!
8. Je-li student podrážděn, předseda třídy včas upozorní učitele, aby žáka dále nedráždil.
9. Student ignoruje všechny učitele, ale nemlátí je. A když ano, tak ne po hlavě ...
10. Je ukázněn ke všem spolužákům. Zajistí pivo, je-li na něm řada.
11. Hraje jenom o peníze. Když to neumí, ostatní ho to naučí.
12. Svévolně ničí školní majetek, s cizím jedná jako se svým.
13. Je-li student opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.
14. Když něco rozbije, samozřejmě se nepřizná!!!
15. Za pořádek ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci uklízečka nebo školník.
16. Školní pomůcky nosí student jen tehdy, chybí-li student z jeho karetního družstva.
17. Student přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse!
18. Při písemném zkoušení opisuje z taháku nebo od spolužáků.
19. O přestávkách se větrají zakouřené učebny - jestliže někdo vypadne z okna, ohlásí to služba třídnímu učiteli a ten si dotyčného vyškrtne ze seznamu. Celá třída se zúčastní pohřbu.
20. Na konci roku, poděkují profesoři studentům za výdrž. Po té si studenti rozeberou školu.

matka s dcerou

27. června 2008 v 10:03 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy

rozhovor:D

27. června 2008 v 9:57 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
On: Ahoj
Ona: Ahoj
On: Konečně, už jsem se nemohl dočkat.
Ona: Já odjíždím.
On: Ne, to ne.
Ona: Myslel jsi na mě?
On: Ano, na každém kroku.
Ona: Byl jsi mně nevěrný?
On: Blázníš?
Ona: Tak já teda zůstanu.
Správné znění rozhovoru se dozvíš po přečtení od konce.
zdrojík:

trošku jiná polednice

27. června 2008 v 9:49 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
U hrobečku dítě stálo,
z plna hrdla mlčelo,
před chvílí se usmívalo,
když tatínka věšelo.
Tu si náhle pomyslelo
"Máma má o tátu strach!"
nechtělo maminku trápit
- teď je dvojnásobný vrah.
Dva hrobečky vedle sebe,
brácha vchází do dveří,
za chvilku už budou tři,
když se dílo podaří.
Setmělo se, měsíc vyšel,
dítě má už strašný hlad,
no a tak si umanulo
z Macka guláš udělat.
"Čiči, Macku, pojď sem ke mně"
díět zvedá topůrko,
Macek přišel, dítě jásá
"Už tě mám ty potvůrko!"
Vzpomnělo pak na babičku,
na tu starou lakotu,
záhy vetchá stařenka
zdobí tyčky u plotu.
Když to všechno děda spatřil,
zasípal "Ty hajzlíku!"
staré kosti pomalé jsou,
neunikl majzlíku.
Že byl Azor pejsek věrný,
začal výti do noci,
dítě šeptá rozzuřeno
"Už ti není pomoci..."
Potichu se plíží stínem,
cos schovává v rukávu,
pejsek dostal pěstním klínem
a svalil se na trávu.
Po chvíli pak upozornil
alarm VB stanici,
že se něco nekalého
děje v místní márnici.
Kapitán se líně zvedá,
do auta se doplazil,
dítě zmáčklo odpal včas,
s bombou k nebi vyrazil.
Tak se dítě ujistilo,
že mu už nic nebrání,
dál si hrát na predátora
bez trestního stíhání.
zdrojík:

jak se můžete zbavit ve škole

27. června 2008 v 9:46 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlí.
Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem svoje propisky.
Přilepte čtrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout.
Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky. (pokud je to technicky možné)
Vykřikujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo. (třeba "Máslo")
Když jste na záchodě, dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla, ale nesmývejte ho, potom bude na klikách, zábradlí, automatě na pití,…
Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě.
Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy.
Domluvte se se spolužáky a na chodbě si vyberte nějakého studenta, potom za nim choďte, kam se hne. Bude se vás snažit střást, zmlátit,… A když vás bude hodně, tak se určitě přidají i nějací další studenti.
Když píšete seminárku, napište ji obrázkovým písmem.
Když píšete seminárku, napište každé písmeno jiným fontem, jinou velikostí, jinou barvou.
Doneste si do školy kadidlo a svíčky a když bude učitel chtít, ať mu odevzdáte seminárku, tak proveďte obřad, který má přinést dobrou známku.
Uveďte do seminární práce z jazyka českého, že jste čerpali ze Spidermana a Batmana.
Domluvte se se spolužáky a všichni se na písemce podepište jménem jiného spolužáka.
V seminárce do češtiny porovnávejte charaktery ze Shakespearových her s postavami ze South Parku, Star Treku, nebo nějaké telenovely.
V dějepisu si vymyslete nějakou naprosto debilní příčinu nějaké historické události. Např.: Husitské války vypukly kvůli nespokojenosti s kvalitou jídla ve školní jídelně. Snažete si vymyslet co nejvíce argumentů pro vaše tvrzení.
Nakreslete na tabuli o přestávce karikaturu profesora.
Na konec seminárky napište: "Tato seminární práce se sama zničí za 10 sekund.
Napište někde na osmou strnu seminární práce "HOVNO".
V hodinách výtvarky pokreslete lavici a řekněte učiteli, že téma malby bylo pro vás silné, že se nedalo vyjídřit na papír.
Máte napsat seminárku do filosofie? Odmítněte to s tím, že tento svět je klam a doložte to citacemi z Fichteho.
Máte napsat seminárku na 10 stran? Nakreslete 10 obrázků. "Ale pane profesore, já jsem si jistý, že jste říkal, že jeden obrázek je jako jedna stránka.
Místo slova hledat používejte slovo "szukać".
Vyčítejte učitelce hudebky, že se učíte o Bachovi, Mozartovi, ale ne o Black Sabbath.
Máte mít do hudebky referát o nějaké skupině? Tak si nějakou vymyslete, vymyslete její členy, diskografii, žánr. Např. skupina Starcraft, budbeník Tassadar, kytarista Zeratul, basák Jim Raynor, zpěv Sarrah Kerrigan. Desky: Back To Mar Sara, Mengsk's Revenge…
Na písemce se podepište otiskem své ruky.
Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, pomlčky, ale jenom jednu tečku.
Když píšte seminárku, zaměňte několik písmen.
V den odevzdání seminárky přijďte pozdě, během hodiny vběhněte do třídy, pobíhejte tam se seminárkou v ruce a křičte: "Mám seminárku, mám seminárku."
Víte, že s košem se dá hrát fotbal? Dokonce i když je plný smetí.
Přes první stranu seminárky namalujte dlouhý bílý pruh a řekněte, že vám ta seminárka venku spadla pod auto, které kreslí pruhy na silnici.
Polijte vaši seminárku parfémem.
Udělejte do seminárky několik děr a řekněte, že vás na ulici napadly vrány.
Domluvte se se všema třídama na škole a všichni si o přestávce prohoďte učebny.
Pokuste se při diktátu udělat chybu v každém slově.
V hodinách dějepisu nazývejte historické osobnosti familiárními názvy, např. Tomík Masaryků, Georgie Washie, Julda Caesar.
Když píšete seminárku do biologie, citujteMiloslava Hebkéhoa jeho povídání o pohlavním styku.
Odmítněte kreslit ve výtvarce, protože jste členem Greenpeace a nechcete ničit naše lesy.
Vylijte na seminárku do sociologie martini a vysvětlete, že jste ji psal v baru, kde jste pozorval sociologické procesy.
Do seminárky napište jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači.
Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků.
PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..
Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli UFOuni.
Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku do češtiny, protože obsahuje státní tajemství. Řekněte, že ji četl šéf BIS a že je to na jedničku.
Do hodiny výtvarky si doneste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že téma se dá vyjádřit jen takovou abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlaště, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno.
Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si s jablky, banány,…
V hodině chemie si vymyslete nově objevený prvek, pojmenovaný po vašem strýčkovi.
Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici. Když se to zjistí, omluvte se a vysvětlete to tak, že jste jí poslal tu seminárku a že jí hned napíšete, ať ji pošle zpět. Dodejte, že sestřenice bydlí na Sibiři.
Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, tak se zastavte, vytáhněte si svačinu a začněte jíst.
Chce po vás uklízečka, ať se přezouváte? Tak ji řekněte, že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat.
Doneste do školy balónky, nafoukejte je a potom si s nimi v hodině pinkejte.
Otočte se během hodiny zády k tabuli.
Napište seminárku do dějepisu husím brkem.
Stáhli jste seminárku z netu a profesor na to přišel? "Ano pane profesore, našel jste to na internetu, ale tam jsem to nahrál já."
Schovejte se o přestávce za závěsy a čekejte, než přijde učitel.
Noste si do hodin matiky počítadlo ze ZŠ.
Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všime.
Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce vykočte radostí, vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte.
Napište semiárku na jednu stránku a na dalších osm napište, z čeho jste čerpali.
Nakreslete vy výtvarce nějaký sprostý obrázek a podepište ho jménem nepřítomeného spolužáka.
zdrojík:

zabavte se ve výtahu

27. června 2008 v 9:37 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
 1. Vydávejte zvuky závodních aut, když někdo nastupuje/vystupuje.
 2. Vysmrkejte se a nabízejte ostatním cestujícím prohlídku vašeho kapesníku.
 3. Tvařte se nepříčetně, plácejte se do čela a mumlejte si: "Držte hubu, zatraceně držte tady všichni hubu".
 4. Prodávejte koláčky.
 5. Holte se.
 6. Bez přerušení pískejte pořád dokola prvních pár taktů vaší oblíbené písničky.
 7. Na dlouhé cestě se houpejte ze strany na stranu ve frekvenci výtahu.
 8. Trošku pootevřete svoji aktovku/kabelku, nakoukněte dovnitř a zeptejte se: "Máš tam dost vzduchu?"
 9. Nabízejte vizitky ostatním cestujícím.
 10. Oblékněte si něco naruby.
 11. Stůjte potichu, bez pohybu, těsne namáčknut na roh výtahu tváří ke stěně.
 12. Když přijíždíte do vašeho patra, s funěním trhejte dveřmi, tvařte se zklamaně, když se otevřou samy.
 13. Naklánějte se k ostatním cestujícím a říkejte jim: "Pozor přijde revize jízdenek."
 14. Přivítejte každého, kdo nastoupí, a požádejte ho, aby vás oslovoval admirále.
 15. Roztahujte se po celém výtahu.
 16. V nejvyšším patře nechte otevřené dveře a vyžadujte, ať jsou otevřené do té doby, než uslyšíte cinknout korunu, kterou jste hodil do šachty.
 17. Vemte si své golfové hole a začněte trénovat.
 18. Provádějte cvičení Tai-Chi.
 19. Upřeně se dívejte na spolucestujícího, usmívejte se a po chvíli mu oznamte, že máte dnes nové ponožky.
 20. Když je v kabině minimálně 8 lidí, mumlejte si: "Ale ne, zatraceně, nevolnost z jízdy!"
 21. Dávejte ostatním cestujícím náboženské požehnání.
 22. Občas mňoukejte.
 23. Sázejte se s ostatními, že se vám vejde koruna do nosu.
 24. Mračte se a mumlejte si: "Už to bude, už to bude...", pak si vzdychněte a řekněte: "Ooops".
 25. Ukažte cestujícímu nějaké vaše zranění a zeptejte se, jestli vypadá infikovaně.
 26. Zpívejte si "Pec nám spadla" přičemž mačkejte všechna tlačítka.
 27. Zakřičte "Připravit padáky!" při každém pohybu výtahu směrem dolů.
 28. Upřeně se dívejte na jednoho cestujícího, vykřikněte: "Ty jsi jeden z nich!" a přesuňte se do vzdálenějšího rohu.
 29. Choďte s chladící taškou, která má na straně nápis "Lidská hlava".
 30. Krkněte si a ohlaste: "Hmmm....velice chutné!"
 31. Nechte mezi dveřmi krabici.
 32. Zeptejte se ostatních cestujících, jestli místo nich můžete zmáčknout tlačítka.
 33. Nasaďte si na ruku loutku a mluvte k ostatním cestujícím "skrz" ni.
 34. Začněte si zpívat.
 35. Když je ve výtahu ticho, rozhlédněte se a zeptejte se spolucestujícího: "To zvoní váš telefon?"
 36. Hrajte na harmoniku.
 37. Řekněte "DING" v každém patře.
 38. Stoupněte si proti panelu s tlačítky.
 39. Řekněte: "Vždycky jsem chtěl vědět, co to děla!" a začněte mačkat červená tlačítka.
 40. Poslouchejte stěny výtahu stetoskopem.
 41. Nakreslete na podlahu křídou malý čtverec, a řekněte, že toto je vaše "osobní místo".
 42. Vemte si s sebou židli.
 43. Kousněte si ze sendviče a zeptejte se spolucestujícího, jestli chce vidět, co máte v puse...
 44. Používejte bublifuk.
 45. Vytahujte si žvýkačku z úst.
 46. Prohlašte démonickým hlasem: "Musím najít nejvhodnější lidské tělo..."
 47. Dělejte explozivní zvuky, když někdo zmáčkne tlačítko.
 48. Vemte si "X-ray brýle" a zírejte na ostatní cestující.
 49. Zabalte se do deky.
 50. Zírejte na svůj palec a opakujte si: "Já si myslím, že se to zvětšuje!"
zdrojík:

zabavte se v mekáči

27. června 2008 v 9:33 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
1) Přečtěte si nápisy na jmenovkách. Všem tykejte a komolte jejich jména.
2) Na manažera výhružně vyceňte zuby.
3) Vylejte na stůl nápoj a chtějtě nový. Dostanete ho zadarmo.
4) Vraťte salát s tím, že už je zelený.
5) Přineste si s sebou vidličku, nůž a ubrousky. Kupte si BigMac a provokujte všechny s tím, jak jste kulturní.
6) Před vstupem si opatřete na boty pořádnou dávku bahna. Poté stopujte za jak dlouho se objeví pracovník s mopem. Nebude-li u Vás do minuty, nechte si zavolat vedoucího a polibte ho. Bude-li stejného pohlaví, vítězoslavně ho poplácejte po ramenou.
7) Zkoušejte obsluhu ze znalostí jejich práce. Nejlepší jsou otázky na správnou teplotu výrobku. Nebudou-li vědet, odebírejte jim hvězdičky.
8) Oblečte se jako manažer. Vezměte si pruhovanu košili, kravatu a začněte buzerovat personál.
9) Nechutná-li Vám nabídka McDonalds´ přineste si vlastní bagetu.
10) Chyťte si žížalu, přineste ji k pultu a vykřikujte: "Takové svinstvo v mém hamburgru! Chci vrátit peníze a rande s tím chlapcem/tou dívkou. Obojího se Vám dostane. McDonalds´chrání svoji čest.
11) Kupte si sáček kečupu a nenápadně si ho označte. Nechte ho na stolečku a odsedněte si. Sledujte, zda se kečup vrátí do oběhu.
12) Pracovníci nesmí přijímat spropitné!!! Nechte obsluze dvacku dýško. Pokud ho přijme, okamžitě žalujte manažerovi.
13) Nechte se zaměstnat a bojkotujte provoz! Zakecávejte se se spolupracovníky, flirtujte se zákazníky, pracovníkovi na pokladně přimačkávejte položky...
14) Sloupněte na vstupu nálepku o zákazu vstupu psů. Poté si opatřete vlčí smečku.
15) Zapalte restauraci a sveďte to na nového pracovníka.
16) Pozvěte kamarády a žádejte o osobní dotazníky nástupu od zaměstnání. Vyrobte si z nich vlašťovky a házejte je po sobě a manažerovi.
17) Dělejte blbého. Objednejte si půlku kuřete a rohlíky. Bude-li obsluha tvrdit, že rohlíky nemají, obviňte ji ze lži a ukažte na plný stojan v kuchyni.
18) Další den si přineste tašku lahví a začněte je vyrovnávat na pult. Pokud za lahve nedostanete peníze, umluvte to alespoň na polévku.
19) Jeďte k McDrive a hlasitě trubte. Pokud Vás požádají, abyste jeli na parkoviště, předstírejte hluchotu.
20) Požadujte balónky. Nebudou-li balónky, požadujte hostesku/manažera.
21) Přesvědčte kolemjdoucí a společně házejte do výlohy dlažební kostky. Bude-li na Vás vedoucí chtít zavolat policii, oponujte, že střepy přinášejí štěstí.
22) Přineste si kamínky a skuste házet kamínky do fritézy.
23) Objednejte si k Cheeseburgeru deset okurek. Pak ho vraťe, že je moc kyselý.
24) Kupte si hranolky. Pokud Vám obsluha nenabídne majonézu, hrozně ji seřvěte a pak si jděte pro další hranolky. Teď Vám jistě obsluha majonézu nabídne. Znovu ji seřvěte, že nic takového nechcete.
25) Vlezte do kanceláře a nabourejte jim počítače
zdrojík:

jak naštvat okolí

27. června 2008 v 9:21 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
Taky vás občas všichni úplně neskutečně štvou???? V tu chvíli bych byla nejraději hrozně sprostá na všechny v okolí, házela věcmi a podobně. Ale našla jsem na netu pár bodů, jak okolí INTELIGENTNĚ naštvat a zachovat si při tom tvář a ještě se skvěle pobavit!!! S noblesou jde prostě všechno, tak se nechte inspirovat:
1. Pojmenujte svého psa "Pes" a neustále na něho tak volejte.
2. Každému s kým mluvíte, na všechno odpovídejte "to si jenom myslíš."
3. Prohlašujte, že musíte neustále nosit cyklistickou helmu, jako součást astronautského tréninku.
4. Volejte na různé 0800 operátory a zeptejte se, jestli s vámi nechtějí na rande.
5. Schovávejte doma jídlo na nepřístupná místa.
6. Dívá-li se s vámi někdo na televizi, přepněte jiný kanál 10 minut před skončením filmu.
7. Pokud s někým mluvíte, opakujte po něm vše co řekl formou otázky.
8. Napište "X - ZAKOPANÝ POKLAD" na různá místa v něčí automapě.
9. V prádelně použijte vždy jeden celý věšák pro jeden pár vašich ponožek.
10. Ptejte se lidí, jakého jsou pohlaví.
11. Lžete ohledně očividně zřejmých věcí, jako je například denní doba.
12. Nechte si nazdobený vánoční stromeček až do září.
13. Změňte si jméno na "Jan Aaaaanovák" kvůli prestiži a slávě být na prvním místě v telefonním seznamu.
14. Okusujte vypůjčené tužky.
15. Nastříkejte se několika druhy kolínské najednou. (Pokud to ovšem sami přežijete :-)
zdrojík:

ochotný muž

27. června 2008 v 9:19 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
Tééda my jsme ale ochotný národ :-D
Ještě chvíli a budou lidé tak milý že se nebudeme muset ani namáhat odebrat peníze z toho bankomatu. Odeberou je za nás, jen je otázkou? - Kam ty peníze dají? Do našich rukou asi těžko :-D
zdrojík:

jak se zabavit v krámě

27. června 2008 v 9:17 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
1) Vem několik krabiček kondomů a náhodně je vlož do vozíků nakupujícím, kteří se nedívají.
2) Nastav všechny budíky v oddělení domácích potřeb tak, aby zvonili v 5 minutových intervalech.
3) Udělej na podlaze vedoucí k toaletám tenkou dlouhou stopu rajčatovým džusem.
4) Přistup k zaměstnankyni domácích potřeb, a řekni jí oficiálním tónem: "Kód 3" a sleduj, co udělá.
5) Přijď k pulku Služby zákazníkům se žádostí o zakoupení balení lentilek na splátky.
6) Přesuň nápis "Pozor mokrá podlaha" do části pokryté kobercem.
7) Rozlož jeden ze stanů v kempingové části, a zvi nakupující dál, pod podmínkou, že si přinesou polštář.
8) Kdykoli se vás zaměstnanec zeptá, zda nepotřebujete pomoct, rozplačte se a křičte: "Proč mě lidi nenecháte na pokoji?"
9) Dívej se přímo do bezpečnostní kamery a používej ji jako zrcadlo, třeba se šťourej v nose.
10) U pultu se zbraněmi se zeptej zaměstnance, zda neví, kde jsou antidepresiva.
11) Podeřeně se pohybuj po prodejně a hlasitě si při tom pobrukuj melodii z Mission Impossible.
12) Schovej se mezi věšáky s oděvy a na lidi, kteří se v nich probírají, pokřikuj: "Kup si mě! Kup si mě!"
13) Vždy když se ozve hlášení z reproduktoru, schouli se do klubíčka na zem a křič: "Ne! Ne! Už zase ty hlasy!"
14) Vejdi do zkušební kabinky, chvíli počkej a potom začni velmi hlasitě vykřikovat: "Není tu toaletní papír!"
1) Vem několik krabiček kondomů a náhodně je vlož do vozíků nakupujícím, kteří se nedívají.
2) Nastav všechny budíky v oddělení domácích potřeb tak, aby zvonili v 5 minutových intervalech.
3) Udělej na podlaze vedoucí k toaletám tenkou dlouhou stopu rajčatovým džusem.
4) Přistup k zaměstnankyni domácích potřeb, a řekni jí oficiálním tónem: "Kód 3" a sleduj, co udělá.
5) Přijď k pulku Služby zákazníkům se žádostí o zakoupení balení lentilek na splátky.
6) Přesuň nápis "Pozor mokrá podlaha" do části pokryté kobercem.
7) Rozlož jeden ze stanů v kempingové části, a zvi nakupující dál, pod podmínkou, že si přinesou polštář.
8) Kdykoli se vás zaměstnanec zeptá, zda nepotřebujete pomoct, rozplačte se a křičte: "Proč mě lidi nenecháte na pokoji?"
9) Dívej se přímo do bezpečnostní kamery a používej ji jako zrcadlo, třeba se šťourej v nose.
10) U pultu se zbraněmi se zeptej zaměstnance, zda neví, kde jsou antidepresiva.
11) Podeřeně se pohybuj po prodejně a hlasitě si při tom pobrukuj melodii z Mission Impossible.
12) Schovej se mezi věšáky s oděvy a na lidi, kteří se v nich probírají, pokřikuj: "Kup si mě! Kup si mě!"
13) Vždy když se ozve hlášení z reproduktoru, schouli se do klubíčka na zem a křič: "Ne! Ne! Už zase ty hlasy!"
14) Vejdi do zkušební kabinky, chvíli počkej a potom začni velmi hlasitě vykřikovat: "Není tu toaletní papír!"
zdrojík:

to můžou napsat jen děti

27. června 2008 v 9:13 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
Muslimská Bible se jmenuje Kodak.
Papež bydlí ve Vakuu.
Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti nad kriminálníky želatinou.
U nás se muži mohou ženit jen s jednou ženou. To se jmenuje monotonie.
U nás má každý svůj pokoj. Jen táta ne, ten musí spát s mámou.
Ryby se množí tak, že kladou jiskry.
Životní pojištění jsou peníze, které dostane člověk, když přežije smrt.
Pro více perliček čekni celý článek :)
Adopce je vpodstatě lepší možnost. Tak si rodiče sami vyberou dítě a nemusí se tak smířit s tím, co se jim narodilo.
Během týdne žije Bůh v ráji. Jen v neděli je v kostele.
Severní pól se otáčí v opačném směru než jižní.
Krávy nesmějí rychle utíkat- aby se jim nevylilo mléko.
Červi nekoušou, protože mají ocásek vzadu i vepředu.
Broskev je jako jablko s kobercem.
Jíme li nemocné krávy, dostaneme ISDN.
Nejsen pokřtěn, ale zato jsem očkován.
Když lidé přestali být opicemi, stali se Egypťany.
Vagón se zastavil a cestující se vypráznili na nástupiště.
Moje teta měla takové bolesti kloubů, že mohla zvednout ruce jen kousek nad hlavu. I s nohama měla stejné potíže.
Kruh je kulatý čtverec.
Moja sestra je velmi nemocná. Každý den sní jeden prášek. Skrývá to před rodiči, aby se moc nepolekali.
Nejužitečnější zvíře je prase. Z něj můžeme využít vše, maso zepředu i zezadu, kůži na boty jméno na nadávání.
Teorie o zvířatech:

Všechny ryby kladou vajíčka. Ruské dokonce kaviár.

ZOO je super. Tam můžete vidět i taková zvířata, která vůbec neexistují.
zdrojík:

návštěvnost

25. června 2008 v 12:50 | 2gumidek2

Navstevnost za minuly tyden (16.6. 2008 - 22.6. 2008) je:
Pondeli: 8-nic moc
Utery: 14-trochu lepší
Streda: 12-horší
Ctvrtek: 14-lepší
Patek: 13-malilinkato lepší
Sobota: 18-dobrý
Nedele: 31-super

Celkem: 110-nic moc


motta do života

23. června 2008 v 7:18 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
pár mott do života XD
Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo na pivo.
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení.
S poctivostí nejdřív pojdeš.

bylo nebylo xD

23. června 2008 v 7:15 | 2gumidek2 |  testíky a vtipy
Bylo nebylo...:D
První den
Bůh stvořil krávu a řekl:
"Musíš jít na pole a po celý den budeš v úmorném vedru pracovat, mít mladé a dávat mléko člověku. Dám ti na to 60 let života."

SONB

22. června 2008 v 10:23 | 2gumidek2 |  bleskowky a jiný soutěže
čauky tak sem rozhodla že udělám SONB aby to tu trošku žilo:))!!!do komentů pište přihlášky:
1.přezdívka
2.adresa blogu
3.o čem blog je
beru deset lidí tak se honem přihlašte

tyto človíčci už nejsou mímy sb!

21. června 2008 v 15:55 | 2gumidek2 |  SBéčka
tyhle lidi už nejsou mími sb:
vevurik:nechodila ke mě...a mě si smazala že sem k ní prej nechodila přitom to neni pravda!!nebudu se jí doprošovat
Lucka:vůbec ke mě nechodí!!
tyhle holky už nejsou mímy sb

diplomky za druhou bleskowku

21. června 2008 v 10:05 | 2gumidek2 |  bleskowky a jiný soutěže
pak mi pls napište jak se vám diplomy líbili..papa váš gumidek

další bleskajdááá

16. června 2008 v 17:34 | 2gumidek2 |  bleskowky a jiný soutěže
ahojky jak se máte?já sem ráda že sem sem zase dala bleskajdu ae nedám vám to vědět na blog abych věděla jesi sem chodíte!!je to teda hlavně pro sb...
1.ahojky
2.jak je?
3.co děláš?
4.kolik je?
5.kolikátýho je dneska?
6.co je za den?
7.kolik ti je?
8.co na diplom?
9papa a mám dát vědět na blog že sou diplomy?
to je všechno...jjj a beru prvních 5...páčko lidičky

zase christi

11. června 2008 v 19:27 | 2gumidek2 |  obrázky hvězd
Jako prcek.
já ho prostě žeru